Omega-3 i balanse med omega-6

Date:  Comments: 0 - Permalink

Hva betyr forholdet mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer i kroppen?

Både omega-3 og omega-6 er viktig for sunn utvikling og vekst. I 3-4 hundretusen år levde steinaldermennesket av sanking og fangst. Vi tenker på dem som jegere, men det er sannsynlig at hovedkilden for fett var marine arter, som fisk og skjell. I denne lange periode fikk vi i oss omtrent like mye omega-3 som omega-6, det vil si et forhold på 1:1. Vår metabolisme har sannsynligvis gjort noen tilpasninger til et slikt kosthold.

Men det vestlige kostholdet har endret seg etter at vi begynte å dyrke korn for ca 8-10.000 år siden, og kostholdet har endret seg vesentlig bare de siste 100, 50 og 10 årene. Vi spiser stadig mer kjøtt, og stadig mer fabrikklaget mat. Det har ført til at vegetabilske omega-6 fettsyrer er drastisk overrepresentert forhold til omega-3 fettsyrer. 

omega-3 balanseI dag ser vi et forholdstall mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer i det vestlige kostholdet på mellom 10:1 og 20:1. Det betyr at mange får i seg inntil 20 ganger så mye omega-6 fettsyrer som omega-3 fettsyrer!

Statens ernæringsråd anbefaler at maks forholdstall er 5:1. Japan anbefaler maks 2:1. I steinalderen var det altså ca 1:1.

I dag lever kroppen vår i et ernæringsmiljø som er svært forskjellig fra det ernæringsmiljøet den levde i for flere hundre år siden. I tillegg til et endret forhold mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer, spiser det moderne mennesket mer fett totalt sett, spesielt mettet fett.

Helseeffekt av mer omega-3?

Forskning viser at det høye forholdstallet mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer sammenfaller med en rekke negative helseeffekter, blant annet økt risiko for hjerte- og karsykdommer, kreft og betennelsestilstander. Kort sagt alle livsstilssykdommene. En del forskning ser ut til å vise at hvis man bedrer balansen mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer, enten ved et større inntak av marine omega-3 fettsyrer og eller mindre inntak av omega-6, kan det oppstå en målbar helseeffekt. Det kan høres ut i media som at det er kontroversielt, men både den norske stat og EU har altså klare anbefalinger på å unngå for stor andel av omega-6.

Hvorfor er det så mye omega-6 i maten vår?

Tilgangen på kornprodukter, soya og andre planteråvarer med mye omega-6 fettsyrer tiltar. Disse brukes ikke bare i råvarer for vår mat, men i stor grad som mat til våre dyr. Dette har ført til at innholdet av omega-6 fettsyrer er økt i mange typer mat, som kjøtt, egg og melkeprodukter. Når vi mater laks med soya, som vi gjør i stor grad i oppdrett, går omega-3 innholdet i fisken ned. Samtidig ser vi i Norge en stadig økende trend i økt inntak av kjøtt, samtidig som inntaket av fisk og annen sjømat ikke har økt vesentlig. Enkelte befolkningsgrupper, som barn, unge og gravide*, spiser nesten ikke fisk i det hele tatt.

*Staten anbefaler gravide å spise mindre fisk, fordi fisken inneholder relativt store mengder gift og tungmetaller.

About Ketil Berg

Highlighted News:

Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.

Subscribe to our newsletter

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing. Holistically pontificate installed base portals after maintainable products.