Tankefeltterapi i Oslo

Date:  Comments: 0 - Permalink

Tankefeltterapi i Oslotft oslo

Jeg tilbyr coaching med tankefeltterapi til klienter i Oslo-området. Det er en bra måte å bevisstgjøre fastlåste mønstre, slik at de kan løses opp.
Ved begynnelse av timen skriver vi ned et stikkord for hver av de problemene du vil jobbe med, og du angir hvor sterkt det er på en skala fra 1-10, der 10 er verst. Ved slutten av timen  summerer vi opp hvor styrken nå er for disse problemene, og vurderer om du opplever endring eller ikke.
TFT-oaching foregår ved at jeg stiller spørsmål slik at du fokuserer riktig, samtidig som jeg stimulerer tft-punktene. Det gjør jeg ved å banke lett med en finger på en rekke steder i ansiktet og på overkroppen.

En tft-time varer 1,5 klokketime og koster kr 750. En pakke på 5 tft-timer koster 2500 (500 per time). Hver time har individuell pengene-tilbake garanti. Hvis du ikke synes timen var verd pengene, får du pengene tilbake, og du er like velkommen til ny time en annen gang.

Tankefeltterapi (fra Wikipedia):

Tankefeltterapi (TFT) er en alternativ behandlingsform som ble utviklet av den amerikanske psykologen Roger Callahan fra 1979 og fremover.[1] Metodens talsmenn hevder at den kombinerer psykologi med østlig forståelse av kroppens bioelektriske system, som også skal ligge til grunn for kinesisk akupunktur.[2] Metoden brukes på alle former for følelser, inklusive smerter, men har ingen vitenskapelig dokumentert effekt.[1][3]

Innhold

Metode

I tankefeltterapi bruker man stimulering av såkalte «aku-punkter» med å banke på disse med fingrene («akupressur»), samtidig som den det gjelder holder mentalt fokus på det aktuelle følelsesmessige problemet. Callahan utviklet det han kalte algoritmer, det vil si bestemte mønstre man skal banke etter som han erfarte ga best effekt på de forskjellige traumer. De følelsesmessige traumene antas å være blokkeringer i tankefeltbanene. Teknikken innbefatter at pasienten etter hvert skal kunne utføre behandlingen på seg selv.

«Thought Field Therapy» er et registrert varemerke.[4]

Norsk utbredelse

Mats J. Uldal brakte metoden til Norge i 1997, og han mente da at metoden ville revolusjonere psykologien i Norge i løpet av ti år. I tillegg til å praktisere metoden selv utsteder han sertifikater til såkalte tankefeltpedagoger, og har lært opp en stor del av dem som i dag praktiserer TFT i Skandinavia. Forbrukerombudet klaget Uldal inn for Markedsrådet i 2005, og rådets konklusjon var at det var ulovlig å påstå at TFT er effektiv ved behandling av fobier, traumer eller smerter.[5]

Norsk Psykologforening hadde i åtte år TFT-kurs på sin liste over godkjente spesialistkurs for psykologer.[6] Da fenomenet ble satt fokus på i media, ble kurset fjernet. Foreningen beklaget at dette kurset hadde stått på listen og forklarte dette som en rutinesvikt.[7] Dette vakte sterke reaksjoner i det norske TFT-miljøet [8], men metoden fortsatte å tiltrekke seg behandlere.[9]

Blant dem som har benyttet metoden er krisepsykolog Atle Dyregrov.[10] TFT har også vært praktisert ved Sykehuset Innlandet.[11]

Vitenskap

Selv om det finnes enkeltstudier som påviser effekt av TFT, regnes ikke metoden for vitenskapelig dokumentert.[1] Det finnes heller ingen plausibel forklaring på virkningsmekanismene bak en eventuell effekt av behandlingen utover placebo. I 2001 trykket Journal of Clinical Psychology noen av studiene til Callahan til tross for at disse ikke var fagfellevurderte. Publiseringene ble ikke tatt vel imot av fagmiljøet, og psykologiprofessor Richard J. McNally mente at det var unødvendig for psykologstanden å forholde seg til arbeidene fordi studiene ikke holdt vitenskapelig standard.

En blindet test gjennomført i 2005 viste ingen forskjell mellom banking gjennomført etter instruks fra høyt utdannede tankefeltpedagoger og banking i tilfeldig mønster.[12]

Litteratur

  • Roger Callahan: Tankefelt terapi. Helbred deg selv og andre ved hjelp av lett banking på kroppens energibaner, Hilt & Hansteen, 2004
  • Mats J. Uldal: De sa det ikke var mulig – sinnsro med tankefeltterapi, Flux forlag, 2007

About Ketil Berg

Highlighted News:

Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.

Subscribe to our newsletter

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing. Holistically pontificate installed base portals after maintainable products.