Kategorier
Helse Kjepphester Nyheter Politkk Spirituelt

El-sparkesykkel til besvær

Typisk syn i disse dager, til gode for de få og sterke, og til skade for de mange og myke. Bildet er ikke arrangert.

Det er fortvilt at jeg, en godt førlig voksen mann, skal behøve å føle meg truet på livet på kommunale fortau.
Jeg har gått fra å stortrives i gatene rundt Grünerløkka, til å mistrives – bare på grunn av risikoen og ulempene med sparkesyklene. Elsparkesykler er utrolig beleilig, men bruken er farlig, usosial og lovløs.

De beleilige for noen få, men like farlige for alle!

Elsparkesykler er beleilige. Ja, jeg har selv brukt elsparkesykler! Jeg har kjørt i toppfart og følt “the thrill”. Jeg hadde nytte av dem en periode jeg var dårlig til bens. Men jeg utforsket også mulighetene for å kjøre SAKTE. Det går faktisk an!

Elsparkesykler er svært harde trafikanter når de beveger seg blant myke trafikanter på et fortau, og kan forårsake alvorlige skader. Utviklingen har gått fra spinkel design til de nye som oppfattes som fortauets SUV, og brukergruppen omfatter de mest hensynsløse trafikantene.

Fra sparkesykkel til fortaustraktor. Jeg arrangerte dette bildet som illustrasjon.
Fra sparkesykkel til fortaustraktor: Større hjul, kraftigere støtdemper og fremfor alt mye tyngre. Jeg arrangerte dette bildet som illustrasjon.

Kan jeg finne opp ordet fortaustraktor? Konsekvensene av å bli truffet av en SUV-type elsparkesykkel i 20 km i timen burde utredes før de inntreffer. Dødsfall kan ikke utelukkes, og siden syklisten stort sett er ung og førlig, blir det verst for den gående som sannsynligvis er eldre, og mindre førlig.

Sparkesykkelen blir tyngre og flere. Brukerene blir flere og mer selvsikre. Skadene de påfører seg selv og andre blir mer alvorlige. Effekten av å bli truffet av en elsparkesykkel er lik blind vold med et slagvåpen.

Her om dagen måtte en gutt i Oslo sage ut flere centimeter av overarmen etter å ha blitt påkjørt bakfra, se video på tv2.no https://www.tv2.no/a/11530710/. Men, “heldigvis(?)”, flertallet av skader rammer syklisten selv, så vidt jeg kan skjønne fra nyhetsmediene.

Elsparkesykkelen er svært snublefarlig fordi den er så lav, og nesten usynlig fra oppreist øyehøyde. Etter hvert som selve plattformen har blitt større, har styret bare blitt mer minimalistisk, og vanskelig å se. (Ap: Ann Iren Dæhlin gikk på hodet over feilparkert elsparkesykkel) Det lille styret er også farlig for manøvreringsdyktigheten.

Småskader kan fort bli store. Det er ikke lenger en selvfølge å dra på legevakten. Det er blitt vanskeligere å komme inn, samtidig som risikoen for smitte er reell. Du kan risikere å starte med et skrubbsår fra en elsykkelbølle som forsvant i mengden, og ende i koronakoma i løpet av dager.

Elsparkesykler er tunge og fysisk farlige å flytte på hvis du ikke har låst de opp. Det kommer av ekstremt lavt tyngdepunkt, og et roterende moment. Alle som har prøvd å løfte en vanlig sparkesykkel, fra barnestørrelser og oppover, vet at de er en plage for leggene til den som bærer de. Tyngdepunktet gjør at det er ikke mulig å løfte de uten risiko for at de snurrer i en uventet retning. Tyngdepunktet er også avgjørende for hvor lett det er for ryggen å løfte noe, og her er det ikke mulig å komme innunder tyngdepunktet for et ergometrisk løft. Selv når man er to, har sparkesykkelen en tendens til å vri seg uventet og med største klemfare. Derfor er det stor risiko for mine egne lemmer når jeg rydder bort en sparkesykkel som står tvers over fortauet. I tillegg tilsier situasjonen at jeg ikke helt avslappet kan tenke meg godt om før jeg går til oppgaven. Jeg blir faktisk litt irritert når jeg “må” rydde mitt eget fortau, og det stresset øker risikoen for at jeg skal skade meg selv.

Den bruken jeg ser, er ulovlig

Er det lov å sykle eller parkere på fortauet? I hvert fall er det ulovlig å passere en gående bakfra i 20 km/t. Her er lovens bokstav:

Sykler du på sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau: Fortau og gangveg er for gående, men du kan sykle på fortau, gangveg og i gågater når trafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.
Stans og parkering: Det er kun tillatt å stanse eller parkere en sykkel på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe” (mine uthevelser).

vegvesen.no

Ordlyden om parkering er svak. Hva menes med “unødig”, og hvorfor skal det være opp til syklisten å synse om dette?

Hva er ansvaret til eieren, altså selskapet bak? Blindeforbundet har i en appell sitert politivedtektene, og jeg siterer Blindeforbundet:

§ 3-1 Hindringer: På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.
§ 7-3 Tillatelse fra kommunen for allment tilgjengelige arrangement m.m.: Det er forbudt å benytte kommunal grunn til kommersiell eller ikke-kommersiell virksomhet, herunder uteservering, vareutstilling, lagerplass, arrangementer, markeringer m.m., uten skriftlig tillatelse fra kommunal grunneierrepresentant.

blindeforbundet.no
Forlatt elsparkesykkel i Christian Krohgsgate. Bildet er ikke arrangert.
Forlatt elsparkesykkel utenfor Cafe con Bar i Grønlandsleiret. Bildet er ikke arrangert.

Hvordan kan akkurat denne typen metallgjenstander settes igjen på offentlig grunn uten straff? Hvis jeg forlater en søppelsekk, en sykkel eller bil, et butikkskilt eller et kafebord på offentlig fortau, eller en salgsbod på offentlig torg, da må jeg forholde meg til vedtektene. Hvorfor rammes ikke elsparkesykler?

Forlatt elsparkesykkel midt i Torggata, som er en gågate. Bildet er ikke arrangert.
Det fortauet har jeg betalt for…

Dette fortauet har jeg betalt for med skattepenger. Nå blir jeg jaget vekk. Kommunen har et samfunnsansvar for at vi gående skal få ferdes trygt mellom biler, sykler og annen trafikk. Hvordan kan en bedrift ta seg til rett på fortausarealet mitt? Jeg brukte en sparkesykkel her en kveld, og appen nektet meg å sette den på en bilparkeringsplass i gata, jeg måtte dra den opp på fortauet for å få låst, gjort opp og gått fra den.

Urettferdig konkurranse

Det er urettferdig konkurranse med Ruter. Elsparkesykler tjener et veldig begrenset type reisende. De fleste elsykkelturer skjer i stedet for en Ruter-tur (min påstand), og er dermed tapt inntekt for Ruter. Men Ruter har en gjensidig avtale med kommunen, som også er et samfunnsansvar, som vi betaler for med billettpriser. Ruter må tjene alle fra barn til eldre, fra friske til krykker og rullestoler, fra (private) sparkesykler, sykler, og barnevogner. Det sier seg selv at elsparkesyklisten må være i full helse, og uten noe å bære på, eller trille med seg, eller barn i følge. Ofte kan en si at jo mer plass eller tid en passasjer trenger, jo svakere stiller denne i konkurransen med andre trafikanter.

Konkurransen med bysykler er også urettferdig, fordi bysykler en gjensidig forpliktende avtale med kommunen, som har gitt dem bestemte steder å parkere.

Skummer fløten av markedet

Aksjeeierene skummer fløten av de kundegruppene som ferdes i byen, og det er en gruppe som allerede har alle privilegier og lite bevegelseshemning. Min egen observasjon er at syklistene er overveiende menn ca 16-33 år. Ikke bare er de privilegert, men i trafikken er dette godt kjent som den mest risikovillige og dermed mest ulykkesbelastede del av befolkningen.

Men unge, godt førlige er også en svært attraktiv målgruppe for nesten alle produkter og tjenester. Inntektene som lekker fra Ruter, går til private investorer som har så mye penger at de ikke vet hva de skal bruke de til. Slike kapitalister slenger gjerne et likt beløp etter fire-fem lignende oppstartselskaper, og håper på at dersom bare ett av de vil overleve, så vil fortjenesten fra dette ene oppveie tapet fra de andre. De andre går jo også da konkurs, så aksjeeieren slipper unna å betale gjelden de har opparbeidet.

Er det håp?

Når jeg gjør et søk, mangler det ikke på informasjon på sidene til for eksempel:
vegvesen.no
naf.no
tryggtrafikk.no
politi.no.

Kritiske artikler finnes både nrk.no og aftenposten.no.
Nrk: Dødsulykker og kaos – nå strammer flere land inn reglene for elsparkesykler
Nrk: Politiet og Trygg Trafikk vil ha strengere regler for elsparkesykler Ap: Kjørte elsparkesykkel med promille i Bergen – fikk 15.000 i bot
Ap: Ann Iren Dæhlin gikk på hodet over feilparkert elsparkesykkel

Det spørs bare om noen av disse kanalene når frem til brukergruppen.

Alt i alt oppfordrer jeg lovgivere, politikere og politi til å ta til fornuft og løse dette helt unødvendige problemet. Dersom ikke dagens regler fungerer pga nye oppfinnelser, må det lages nye regler.

permalink: https://ytmer.no/el-sparkesykkel-til-besvaer/